Hoa lan, lan cấy mô, chuyên cung cấp hoa lan, giống lan hồ điệp, lan đai châu, vũ nữ, vanda, hoàng thảo...

Lan cấy mô - Lan giả hạc
Hoa lan - Lan hoàng thảo
Hoa lan - Lan đai châu
Hoa lan - Lan hồ điệp
Lan Cattleya - 1 năm
0 VNĐ
100.000 VNĐ
Lan cattleya - 2 năm tuổi
0 VNĐ
150.000 VNĐ
Lan vũ nữ - 3 năm tuổi
0 VNĐ
150.000 VNĐ
Lan vanda giống
0 VNĐ
0 VNĐ
Giá thể trồng lan
0 VNĐ
0 VNĐ
Cốc nhựa đen
0 VNĐ
0 VNĐ